Lista badań

Laboratorium

HEMATOLOGIA + KOAGULOLOGIA
 1. Morfologia - 5 DIF
 2. Leukocytoza
 3. Płytki krwi
 4. Retikulocyty
 5. Rozmaz ręczny (wzór krwinki białej)
 6. O B
 7. Czas krzepnięcia (po rekalcynacji)
 8. Protrombina (wskażnik , czas , INR)
 9. Czas koalinowo-kefalinowy
 10. Fibrynogen
 11. D - dimery
ANALITYKA
 1. Mocz - badanie ogólne z osadem
 2. Mocz - cukier
 3. Mocz - białko
 4. Mocz - mikroalbumina-ilościowo
 5. Liczba Addisa
 6. Test ciążowy z moczu
 7. Koproporfiryny w moczu
 8. Kwas deltaaminolewulinowy w moczu
 9. Kał - pasożyty (pojedyńcze badanie)
 10. Kał ogólny (resztki pokarmowe )
 11. Kał - krew utajona
 12. Cryptosporydium -test z kału (EIA)
 13. Lamblie - test z kału (EIA)
 14. Rotawirusy - test z kału
 15. Rota i adeno wirusy -test z kału
BIOCHEMIA i IMMUNOCHEMIA
 1. Albumina
 2. Amylaza - diastaza
 3. Aminotransferaza alaninowa (AlAT,GPT)
 4. Aminotransferaza asparaginianowa (AspAT,GOT)
 5. Trasaminazy (komplet)
 6. Apolipoproteina A ( Apo A )
 7. Apolipoproteina B ( Apo B )
 8. Antystreptolizyna O - ASO test lateksowy
 9. Antystreptolizyna O - ASO ilościowo
 10. Białko całkowite
 11. Bilirubina całkowita
 12. Bilirubina bezpośrednia
 13. Białko ostrej fazy - CRP jakościowo
 14. Białko ostrej fazy - CRP ilościowo / CRP-il /
 15. Cholesterol całkowity
 16. Cholesterol HDL (metoda bezpośrednia-DIRECT)
 17. Cholesterol LDL (metoda bezpośrednia-DIRECT)
 18. Dehydrogenaza mleczanowa LDH
 19. Dehydrogenaza hydroksymaślanowa HBDH
 20. Fosfataza alkaliczna
 21. Fosfataza kwaśna
 22. Fosfataza kwaśna i sterczowa
 23. Gamma-glutamylotransferaza GGTP
 24. Glukoza we krwi
 25. Homocysteina w sur.
 26. Hemoglobina glikolizowana
 27. Kinaza kreatynowa CK - CPK
 28. Kinaza kreatynowa CK-MB (izoenzym sercowy )
 29. Kreatynina
 30. Kwas moczowy - surowica
 31. Kwasy żółciowe w sur
 32. Lipaza w sur
 33. Lipidogram (CHOL,HDL,TG) LDL wyliczany
 34. Lipidy całkowite
 35. Mocznik
 36. Odczyn reumatoidalny - RF test lateksowy
 37. Odczyn reumatoidalny - RF ilościowo
 38. Proteinogram
 39. Elektroforeza (frakcje) białek
 40. Trójglicerydy
 41. TIBC-zdolność wiązania żelaza
 42. Transferyna
 43. Troponina I (marker sercowy)
ELEKTROLITY
 1. Sód-Na i Potas -K
 2. Cynk-Zn
 3. Fosfór-P
 4. Lit w surowicy
 5. Magnez-Mg
 6. Miedź-Cu
 7. Wapń-Ca (całkowity )
 8. Wapń-Ca ( zjonizowany )
 9. Żelazo-Fe
HORMONY i IMMUNOCHEMIA
 1. 17 KS - mocz DZM
 2. 1
HORMONY PŁCIOWE
 1. Prolaktyna PRL
ALERGOLOGIA
 1. Immunoglobulina E - IgE całkowite
SEROLOGIA
 1. Grupa krwi
  • antygen grupowy,czynnik Rh, p/ciała odpornościowe.
 2. P/ciała odpornościowe (allo-przeciwciała)
BAKTEROLOGIA -Układ moczowy
 1. Mocz posiew
 2. Mocz posiew + grzyby bez mycogramu
BAKTEROLOGIA -Układ oddechowy
 1. Wymaz z gardła tlenowo
BAKTEROLOGIA -Słuch i wzrok
 1. Posiew tlenowy wymazu z ucha środkowego (pobranie przy pomocy wziernika) + grzyby
BAKTEROLOGIA -Kał
 1. Kał - posiew SS
Materiał do Badań pobieramy

od poniedziałku do piątku od godz. 8 do godz. 10.

Wykonujemy badania z zakresu:

HEMATOLOGII :

 • morfologia krwi ,OB, układ krzepnięcia
CHEMII KLINICZNEJ:
 • Profil kontrolny (Morfologia,OB.,Mocz badanie ogólne.:sód,potas,chlor,mocznik,kreatynina,bilirubinAST,ALT,ALP,GGTP, albumina ,białko całkowite,wapń, fosfór,kwas moczowy)
 • Profil nerkowy (sód ,potas, mocznik ,kreatynina)
 • Profil kostny (białko całkowite,albumina, wapń, fosfór, ALP)
 • Profil sercowy(AST,ALT,CPK,Potas,LDH)
TESTY IMMUNOLOGICZNE:
 • Hormony tarczycy (FT4, TSH)
 • Hormony płciowe
 • Immunoglobuliny ( np. IgE ,IgA)
 • Różne p/ciała : jak różyczka, toksoplazmoza, cytomegalia ,borelioza czy HIV
ALERGOLOGIA:
 • Alergeny wziewne ,pokarmowe i test pediatryczny w zestawach po 20 sztuk ale też alergeny pojedyńcze
  ( np. mleko, jajko , soja itp.)
SEROLOGIA:
 • Grupy krwi , czynnik Rh i alloprzeciwciała.


Z innych badań można u nas wykonać np. hemoglobinę glikolizowaną( HbA1C) elektroforezę białek, test ciążowy z krwi , krew utajoną w kale , czy też badanie moczu i wiele innych.